Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2023.

Hela Sverige ska leva Skaraborg nominerar Tumlebergs bygdegårdsförening.

 

Om verksamheten

Naturkraft Tumleberg är namnet på allt det som boende och verksamma gemensamt driver för utveckling av Tumleberg med omnejd. Arbetet organiseras i arbetsgrupper, som utgår från styrelsen i Tumlebergs bygdegårdsförening. Ibland är många grupper igång, ibland färre. Arbetsgrupperna arbetar med specifika uppdrag, t.ex en tipspromenad, en reparation av en sträcka på cykelleden på Hjortemossen eller bygdegårdens underhåll.

I arbetsgrupperna behövs alla – ju fler händer och huvuden, ju bättre blir det. Kan du måla väggar,
duka bord, röja sly eller sköta hemsidan? Bygden behöver dig så hör av dig!

SAMARBETSPARTNERS
Vi jobbar ofta och gärna tillsammans med andra! Vår egna verksamhet och samarbete med andra syftar till att utveckla Tumleberg med omnejd till en plats där man bor och verkar med stolthet och trivsel. När vi hittar gemensamma nämnare med andra vill vi gärna samarbeta och skapa en framtid tillsammans. Samverkan i många former. Vårt förhållande till Vara kommun är gott. Föreningsstöd och stöd från kommunens arbetsmarknadsenhet hjälper oss att driva en växande verksamhet.

Vi driver ett projekt kring platsutveckling tillsammans med Västra Götalandsregionen.
Tillsammans med Leader Nordvästra Skaraborg driver vi ett projekt med stöd från kring utveckling av besöksmål och besöksnäring. Vi har goda förbindelser med lokalt näringsliv och vill gärna utveckla det till att bli ett nätverk som samlar angelägenheter för företagsamheten i vårt område. Tillsammans blir vi kunnigare och
starkare!

Vi ser att vi inte är ensamma! Det finns många föreningar som driver lokal utveckling, förvaltar och utvecklar verksamhet i bygdegårdar, vårdar och utvecklar naturresurser och kulturarv, driver på för möjligheter att bo och verka på sina respektive platser. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en modern landsbygd i samverkan mellan landsbygdens människor, privata och offentliga aktörer!

På gång – Ungdomsråd.

Tumlebergs bygdegårdsförening har ansökt om Lokal Bygdepeng för projektet ungdomsråd, med fokus på ungas (högstadie- och gymnasieålder) intressen.

Syfte och mål med projektet
Syftet är att skapa förutsättningar för engagemang i ungas intressen genom att uppmuntra och stödja initiativ från ungdomar i vår bygd.
Målet är ett fungerande ungdomsråd bestående av unga, där arbetssättet blir en lärprocess för att driva och utveckla verksamhet för och med unga inom bygdegårdsföreningens totala verksamhet.

Kortfattad beskrivning av planerade aktiviteter/verksamhet.
I Tumleberg med omnejd ser vi olika effekter av den inflyttning av yngre familjer som skett under en period. Ett exempel är att antalet yngre personer vuxit – det finns nu både yngre barn och äldre ungdomar i trakten, men ganska lite verksamheter för dem att engagera sig i. Det finns också ett levande utvecklingsintresse för modernt landsbygdsboende i bygden, ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Ungdomarnas närvaro och bygdens egenkraft i övrigt ger långsiktigt positiva möjligheter – inte minst för unga – att sätta en aktiv prägel på de egna förutsättningarna.

Med den Lokala bygdepengens hjälp vill vi fokusera på ungas intresse genom att fortsätta utveckla Tumlebergs bygdegårdsförening (som är en del av nätverket Naturkraft Tumleberg) för ALLA genom att bygga en plattform där unga kan växa genom att själva ta initiativ som ger dem upplevelsen av en positiv fritid. Vårt projekt handlar alltså om att forma basen för ungas skolning in i demokratiskt styrda verksamheter där allas krafter kan tas tillvara (social hållbarhet). Bygdepengen ska användas av unga för unga genom idégenerering, planering, finansiering, genomförande och avslut. Genom att få spänna bågen skapas lusten att styra hur en kontinuerlig verksamhet ska se ut, genomföra aktiviteter och hitta sätt att hållbart finansiera verksamhet när Bygdepengen är slut.
Bygdegårdsföreningen bjöd under sommaren in unga att ingå i den första arbetsgruppen.

Länsavdelningens motivering:
Tumlebergs bygdegårdsförening, i Vara kommun, visar hur en lokal förening kan vara en viktig utvecklingskraft för sin hembygd. Föreningen verkar för att invånarna tillsammans ska skapa en positiv utveckling av natur, kultur och näringsliv i Tumleberg med omnejd. Föreningen har framgångsrikt utvecklat unika besöksmål genom projektet Naturkraft Tumleberg, och på bred front lyckats dra till sig många besökare från när och fjärran.

Det är inte vad du har utan vad du gör som kan påverka och skapa förändring. Det har Tumlebergs bygdegårdsförening visat de senaste åren, när de aktivt tagit vara på platsens förutsättningar och skapat engagemang kring olika natur- och kulturaktiviteter. De är lyhörda på sin omgivning och uppmuntrar de intressen som finns där cykling på Hjortemossen är ett av dem. Tumlebergs bygdegårds-förening är initiativtagare för samverkan mellan fler föreningar och landsbygds-verksamheter i sitt närområde. De vågar bryta traditionella mönster och agerar inte innanför någon box, däremot vill dem skapa en Greenbox. Ett kreativt och inspirerande arbetssätt för att få platsen, människorna, jobben och samarbeten att växa. De är de drivna eldsjälarna som tror på att skapa ett gott liv på landsbygden, i samspel med naturen och med kraften som blir om man gör det tillsammans – Naturkraft Tumleberg.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Läs mer här:
https://naturkraft-tumleberg.se/bygdegarden/

Vill du veta mer om utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp?
Läs mer här: https://www.helasverige.se/arets-lokala-utvecklingsgrupp/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.