Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Årets lokala utvecklingsgrupp 2023.

Hela Sverige ska leva Västernorrland nominerar Gimåfors Bygdegårdsförening.

 

Om verksamheten

Bygdegårdsföreningens målsättning är att vara en öppen och tillgänglig bygdegård som sammanför boende i Gimåfors, närliggande byar, samt semesterfirare där bygdegården får vara en samlingspunkt för alla. Den lilla byn Gimåfors har knappt 50 invånare, men imponerande 111 medlemmar i bygdegårdsföreningen och arrangemangen som ligger utspridda över hela året lockar sammantaget hundratals besökare.
Föreningen genomför en rad olika arrangemang och aktiviteter där man försöker hitta något som passar alla. Ena gången är det ”kakfest, andra gången surströmmingsfest och tredje utomhusbio. Nu har man fullt fokus på att ”säkra” bygdegården för framtiden och gör en stor investering i en jordvärmeanläggning som ersätter den dyra pelletsuppvärmning man har nu.

Gimåfors bygdegårdsförening visar hur en förening kan samla en hel bygd med kringliggande byar som en gemensam kraft för att skapa trivsel och samvaro på fritiden med bygdegården och dess förening som samlande nav i vars verksamhet alla känner engagemang och delaktighet.

Länsavdelningens motivering:
Hela Sverige ska leva Västernorrland utser varje år ”Årets by/bygd i Västernorrland”. Alla medlemsföreningar får vara med och nominera.. Slutligen är det styrelsen som utser vinnaren utifrån vilken nominering som anses bäst uppfylla kriterierna. 2023 valde vi Gimåfors. Vinnaren blir automatiskt även Hela Sverige ska leva Västernorrlands kandidat till Årets bästa utvecklingsgrupp:

Gimåfors årets by i Västernorrland 2023.
I de inre delarna av Sundsvalls kommun på gränsen till Ånge kommun ligger byn Gimåfors. En liten skogsby med 50 bofasta innevånare. Man är inte många boende, men här finns ett stort engagemang för bygdens utveckling med många som engagerar sig och skapar attraktiva aktiviteter. Det är i Gimåfors det händer!
En av de samlande krafterna är Gimåfors bygdegårdsförening med bygdegården som ett nav för byn. En förening med dubbelt så många medlemmar som det finns boende i byn. Gimåfors visar att det inte är byns storlek som alltid är viktigast när det gäller att få en by att utvecklas och bidra till att hela Sverige lever. Därför har Hela Sverige ska leva Västernorrland utsett Gimåfors till Årets by i Västernorrland 2023.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
Webbplats: https://bygdegardarna.se/gimafors/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100081224034209

Vill du veta mer om utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp?
Läs mer här: https://www.helasverige.se/arets-lokala-utvecklingsgrupp/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.