Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Hela Sverige ska leva X-ing Gävleborg nominerar Långheds Bygdeförening.

 

Om verksamheten:
Föreningens syfte är att genom sin verksamhet skapa en mötesplats för samverkan mellan människor i bygden. Den vill spela en aktiv roll i civilsamhället. Inkludering är viktig i föreningens verksamhet. Navet är ortens bygdegård med dess bagarstuga. I bygdegårdens kök tillagas både svensk mat och mat från andra kulturer.
Arrangemang avlöser varandra med bakkurser, mat från världens kök, musik, föreläsningar och studiecirklar, marknader, bio, skaparting m.m.
Föreningen driver projekt som levandegör kulturarven och genom dessa skapas möjligheter att nå ut mer och även nå en annan publik. I det pågående projektet ”Kulturarv längs Hässjaån” är fokus att påvisa den historiska utvecklingen kring resurserna vatten, jord och skog tillsammans med ett hållbart och klarsynt framtidsperspektiv. Föreningen har antagit en hållbarhetspolicy våren 2023.

Långheds Bygdeförening arbetar långsiktigt hållbart utifrån ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Föreningen samlar och engagerar bygden med en inbjudande verksamhet som leder till bra samspel och samverkan i möten mellan människor och med inkludering också av andra kulturer. Samverkan med skolorna bidrar till att sprida och levandegöra bygdens kulturarv.
 Genom många volontärer skapas en härlig stolthet med trivsam atmosfär i en verksamhet som bidrar till ökad besöksnäring och en utveckling av landsbygden.

Länsavdelningens motivering:
Långheds Bygdeförening har genom sitt enträgna arbete visat att det genom samverkan går att stärka och utveckla en bygd på ett hållbart sätt. Föreningen utsågs förra året till ”Årets X-ing” av X-ing Gävleborg bland våra medlemsföreningar, med följande motivering:
En förening med matnyttig verksamhet som samlar bygden och med en baktanke att skapa inkluderande möten mellan människor och kulturer. 
Med sin inbjudande verksamhet och sitt breda engagemang för bygden är Långheds Bygdeförening en inspiration och förebild för andra föreningar.

Vill du veta mer om den nominerade gruppen?
www.langhed.se
Facebook: Långheds bygdegård
Instagram: langhedsbygdegard

Vill du veta mer om utmärkelsen Årets lokala utvecklingsgrupp?
Läs mer här: https://www.helasverige.se/arets-lokala-utvecklingsgrupp/

Vinnaren kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 23 november.