Hela Sverige
Pressmeddelande29 juni, 2021

Hela Sverige utser: Årets grupp, kommun och landsbygdsutvecklare 2021.

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva arbetar för ett land i balans, där landsbygd och stad får förutsättningar att utvecklas. För att lyfta fram det viktiga arbete som utförs på lokal och kommunal nivå har vi delat ut utmärkelser till lokala utvecklingsgrupper och kommuner som får sina bygder att blomstra.

I år kommer vi även att utse Årets landsbygdsutvecklare 2021 för att också kunna lyfta en enskild individ som gjort en extraordinär och inspirerande insats för landsbygden. Denna nominering kommer att vara öppen för allmänheten. Nomineringen görs här, senast 1 oktober.

– Vi tycker att det känns helt rätt att utöka våra utmärkelser med Årets landsbygdsutvecklare. Det finns så många personer runt om i landet som gör inspirerande insatser och det är något vi vill lyfta med denna utmärkelse, säger Terese Bengard verksamhetschef för riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Riksorganisationens 24 länsavdelningar  nominerar en lokal utvecklingsgrupp vardera till den nationella utmärkelsen: Årets lokala utvecklingsgrupp 2021. Av dessa utses en vinnare.

Den kommun som bäst uppfyller våra krav, premierar vi med utmärkelsen Årets kommun. Det är kommuner som arbetar på ett medvetet och systematiskt sätt för att hela kommunen ska utvecklas och inte bara centralorten.

Hittills har 37 kommuner och 33 lokala utvecklingsgrupper blivit hyllade för sitt arbete.

– Vi vill uppmuntra kommuner som arbetar med lokal utveckling i hela kommunen och ge de lite strålkastarljus för att inspirera andra. En utmärkelse som delats ut i mer än trettio år har en viss tyngd och kan verkligen bidra till en uppvärdering av lokalt och kommunalt samarbete, säger Terese Bengard.

Nomineringen till Årets kommun görs här senast 1 oktober.
Riksorganisationen utser en nationell vinnare i respektive kategori, vilka kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november.
Årets kommun delas ut sedan 1984, sedan 1993 står Hela Sverige ska leva bakom utmärkelsen.

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av tusentals lokala utvecklingsgrupper spridda över hela landet, och ett 40-tal medlemsorganisationer. Syftet är att verka för goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans mellan stad och land. Se  www.helasverige.se  för mer information.

Kontakt:

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva
Telefon: 010 – 489 13 56, e-post: terese.bengard@helasverige.se

Anna Johansson, samordnare Hela Sverige ska leva
Telefon: 010 – 479 77 49, e-post: anna.johansson@helasverige.se

Sandra Gardmo, kommunikatör Hela Sverige ska leva
Telefon: 070-231 19 01, e-post sandra.gardmo@helasverige.se

#Årets kommun#Årets landsbygdsutvecklare#Årets lokala utvecklingsgrupp