Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Hela Sverige utser: Årets grupp, kommun och landsbygdsutvecklare 2022.

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva arbetar för ett land i balans, där landsbygder och städer får likvärdiga förutsättningar att utvecklas. För att lyfta fram det viktiga arbete som utförs på lokal och kommunal nivå har vi delat ut utmärkelser till lokala utvecklingsgrupper och kommuner som får sina bygder att blomstra.

Nytt för förra året var att vi också utsåg Årets Landsbygdsutvecklare. Detta för att kunna lyfta en enskild individ som gjort en extraordinär och inspirerande insats för landsbygden. Denna nominering är öppen för allmänheten. Nomineringen för Årets landsbygdsutvecklare 2022 görs här, senast 1 oktober.

– Vi tycker att det känns helt rätt att utöka våra utmärkelser med Årets landsbygdsutvecklare. Det finns så många personer runt om i landet som gör inspirerande insatser och det är något vi vill lyfta med denna utmärkelse, säger Terese Bengard verksamhetschef för riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 

Riksorganisationens 24 länsavdelningar  nominerar en lokal utvecklingsgrupp vardera till den nationella utmärkelsen: Årets lokala utvecklingsgrupp 2022. Av dessa utses en nationell vinnare. Hittills har 34 lokala utvecklingsgrupper blivit hyllade för sitt arbete.

Vi delar också ut priset Årets kommun till den kommun som bäst lever upp till att utveckla sina landsbygder. Det är kommuner som arbetar på ett medvetet och systematiskt sätt för att hela kommunen ska utvecklas.

– Vi vill uppmuntra kommuner som arbetar med lokal utveckling i hela kommunen och ge de lite strålkastarljus för att inspirera andra. En utmärkelse som delats ut i mer än trettio år har en viss tyngd och kan verkligen bidra till en uppvärdering av lokalt och kommunalt samarbete, säger Terese Bengard. 

Nomineringen till Årets kommun görs här senast 1 oktober.
Riksorganisationen utser en nationell vinnare i respektive kategori, vilka kommer att presenteras på Hela Sverige ska levas höstmöte den 24 november. Årets kommun delas ut sedan 1984, sedan 1993 står Hela Sverige ska leva bakom utmärkelsen.

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av tusentals lokala utvecklingsgrupper spridda över hela landet, och ett 30-tal medlemsorganisationer. Syftet är att verka för goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans mellan stad och land. Se  www.helasverige.se  för mer information. 
 
Kontakt: 

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva
Telefon: 010 – 489 13 56, e-post: terese.bengard@helasverige.se

Anna Johansson, samordnare Hela Sverige ska leva
Telefon: 010 – 479 77 49, e-post: anna.johansson@helasverige.se

Sandra Gardmo, kommunikatör Hela Sverige ska leva
Telefon: 070-231 19 01, e-post sandra.gardmo@helasverige.se