Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Historiskt skifte för landsbygdspolitiken

 

Nu har Riksorganisationen Hela Sverige ska leva skickat in vårt remissvar till regeringens utredning om landsbygden. Det är en gedigen utredning som har tagit ett samlat grepp om landsbygdspolitiken med ändamålet att försöka vända trenden med en landsbygd satt på undantag – och det välkomnar vi!

Vi skulle ha velat se en tydligare vision och en högre ambition i utredningen. Det är hög tid för kraftfulla insatser och successivt ökade ambitioner, och för att ge en inspirerande idé av hur civilsamhället, kommuner och andra aktörer ska delta i detta historiska skifte av landsbygdspolitiken.

– Hur kan ett land i balans se ut? Vi saknar en modern framtidsbild av detta i utredningen! Det borde vara självklart att civilsamhället ska ha en central roll i visualiseringen av detta samhälle, men underifrånperspektivet saknas, säger Hela Sverige ska levas ena ordförande Åse Classon.

– Landsbygdsutredningen insinuerar att det finns en urban norm som påverkar beslut och attityder som är negativa för landsbygden, men begreppet nämns aldrig vid namn. Vi önskar mer kunskap om den urbana normen och storstadsmaktordningen, vilket utelämnades ur utredningen, säger Staffan Nilsson, även han ordförande i Hela Sverige ska leva.

Vi har gått igenom de 75 förslag som utredningen har lagt fram och vi ser att alla viktiga områden finns med. I vissa fall kunde utredningen ha gått längre: Landsbygden består av mer än bara gröna näringar och vi skulle velat se ett större fokus på dessa. Vi vill också att man utreder en modell för återbäring från naturresurser – detta är en viktig rättvisefråga som engagerar många boende på landsbygden, men som dessvärre saknas i utredningen.

Men vi ställer oss bakom förslaget med extra stöd till 23 kommuner och föreslår att det, om det skulle visa sig vara framgångsrikt, utökas till att omfatta fler kommuner. Och vi gläder oss åt att utredningen föreslår ett höjt bredbandsmål – eftersom digitaliseringen är den i modern tid viktigaste infrastruktursatsningen. Vi tycker att det är tydligt att utredningen tagit frågan på stort allvar. Det är också bra att det föreslås en översyn av reseavdraget som idag gynnar andra grupper än vad som var tänkt.

– Alla partier står bakom utredningen, och nu vill vi se att förslagen arbetas om till propositioner i riksdagen och antas som beslut, avslutar Staffan Nilsson.

Läs hela vårt remissvar på vår hemsida.

 

Kontakt

Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 581 35 50, e-post: ase.classon@helasverige.se

Staffan Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 578 00 22, e-post: staffan.nilsson@helasverige.se

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 233 21 07, e-post: linn.hjort@helasverige.se