Hela Sverige
Artikel29 januari, 2019

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden (Fi2018/03894/S2 )

#Remissvar