Hela Sverige
Artikel29 januari, 2019

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden.

 

Höjd mervärdesskatt på förevisning av naturområden (Fi2018/03894/S2 )

#Remissvar