Hela Sverige
Artikel1 januari, 2021

Fria metoder – Hunden – ett test.

Be alla deltagare rita en hund på en post-it. Antagligen kommer de allra flesta att rita hunden stående med huvudet åt vänster. Vad beror detta på? Diskutera.

#Fria metoder