Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 januari, 2015

Hur jämställd är landsbygden? Kvinnor svarar.

 

Vi bestämde oss för att undersöka jämställdheten på landsbygden och under år 2014 erbjöd vi kvinnor att svara på en enkät med frågor utifrån regeringens jämställdhetsmål.  Här är resultatet av den enkäten – ett intressant och tankeväckande material.

#Jämställdhet, integration och delaktighet