Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 augusti, 2015

Hur jämställd är landsbygden? Män svarar.

 

Hösten 2015 erbjöd vi män att svara på samma frågor som kvinnorna i enkäten ovan. Även detta material blev tankeväckande och, framför allt, nu finns möjlighet att jämföra hur män och kvinnor svarat.

#Jämställdhet, integration och delaktighet