Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Remissvar

Inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037

Den 15 april lämnade vi vårt remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag inför infrastrukturplaneringen för perioden 2026-2037. I svaret fokuserar vi på de delar av inriktningsunderlaget som berör villkoren för att leva, bo och verka i hela landet.

Sammanfattning:

  • Tillgänglighet behöver väga tyngre i bedömningarna, nu är det för stort fokus på samhällsekonomisk lönsamhet. Detta missgynnar investeringar i platser med lägre och glesare befolkning.
  • Landsbygdsperspektivet är bristfälligt, till exempel definieras inte begreppet landsbygd.
  • Befolkningsprognoserna som ligger till grund för underlaget är inte tillräckligt uppdaterade, och leder därför till fel prioriteringar.
  • Vi förordar den högsta föreslagna ramnivån, och vill se mer medel till länsplanerna.
  • Prissättningen av transporter bör kopplas till tillgänglighet.
  • Många olika trafikslag behövs för fungerande landsbygder – inte bara bilar.