Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Ja till kultur i hela landet!

 

Hela Sverige ska leva är mycket positiva till att regeringen beslutat att skjuta till mer pengar till kultursamverkansmodellen, där landstingen/regionerna får ett utökat uppdrag att fördela statliga medel till kultur på regional och lokal nivå. Ett tillskott på 30 miljoner kronor per år har budgeterats för detta.

Regeringens motivering till budgetbeslutet är att kulturen måste förstärkas lokalt och regionalt och bli mer tillgängligt för alla i hela landet, inte minst för att brygga över klyftan mellan storstad och land. Detta stämmer överens med våra ambitioner och det vi påtalat i våra kontakter med politikerna. Vår önskan är att pengarna nu ska komma även kulturutövare på landsbygden till dels och inte bara förstärka regioncentrat.

Kultur är en samhällsbyggande kraft och ska ha en framträdande plats i politisk planering på alla nivåer. Det finns exempel där kulturen spelat en avgörande roll för en bygds utveckling och kulturaktiviteter har visat sig vara mycket värdefulla när nyanlända ska bli en del av gemenskapen i en by.

– I den livliga debatt som idag pågår om förhållandet mellan stad och land kan ett berikat kulturliv lyfta fram och vrida och vända på viktiga perspektiv och göra saker och ting tydligare. För oss, som arbetar för ett land i balans, ger detta en större möjlighet att stärka rösterna från landsbygden, säger Terese Bengard, verksamhetsledare på Hela Sverige ska leva.

 

Kontakt

Terese Bengard, verksamhetsledare Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 295 21 25, e-post: terese.bengard@helasverige.se

 

Linn Hjort, kommunikatör, Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 233 21 07, e-post: linn.hjort@helasverige.se