Hela Sverige
Artikel19 maj, 2009

Kraftsamling! Museisamverkan ger resultat.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Kraftsamling! Museisamverkan ger resultat (SOU 2009:15)

#Remissvar