Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Diarienummer Ku2022/01357

Kreativa Sverige! Nationell strategi för främjande av hållbar utveckling för företag i kulturella och kreativa branscher.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Vi är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att Hela Sverige ska leva.

Hela Sverige ska leva menar att företag i kulturella och kreativa branscher kan spela en viktig roll för utvecklingen i landsbygder. Dels genom den ekonomiska aktiviteten i sig, dels i bredare bemärkelse genom att aktiviteter i företagen inte sällan bidrar till attraktionskraften i landsbygder. Som helhet är vi därför positiva till ambitionen att utveckla en nationell strategi för det kreativa Sverige.