Hela Sverige
Artikel8 juni, 2017

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop.

 

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop – framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

#Kultur#Remissvar