Hela Sverige
Pressmeddelande25 februari, 2016

Landsbygdsministern besöker Hela Sverige ska leva

Idag har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht besökt Riksorganisationen Hela Sverige ska leva för att prata om viktiga gemensamma frågor för lokal utveckling i hela landet. På mötet lyftes frågor som har betydelse för att Hela Sverige ska leva, bland annat digital infrastruktur, finansiering, service, kultur och lokalt utvecklingsarbete. Även integration berördes, då det är en brännande fråga för hela landet just nu.

– Hela Sverige ska leva är en del av den moderna folkrörelsen där vikten av lokala grupper och civilsamhällets engagemang i samhället lyfts fram. Vi jobbar med att få en balans mellan stad och land och där är det viktigt med en dialog med ansvariga politiker, säger Åse Classon, en av Hela Sverige ska levas ordförande.

Den av ministern tillsatta landsbygdsparlamentariska kommitténs arbete, där Hela Sverige ska leva har en plats i expertgruppen, kommer också vara viktigt för att medverka till utveckling av Sveriges landsbygder. Den första delen av arbetet kommer bland annat att redovisas på Landsbygdsriksdagen, som arrangeras av Hela Sverige ska leva på Gotland 27-29 maj i år. Där kommer också landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att inviga arrangemanget som är en av Europas största mötesplatser för landsbygdsfrågor med 800 deltagare.

 

Kontakt

Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 581 35 50, e-post: ase.classon@helasverige.se

 

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 295 21 25, e-post: terese.bengard@helasverige.se

 

Linn Hjort, kommunikatör, Hela Sverige ska leva

Tfn: 070 233 21 07, e-post: linn.hjort@helasverige.se