Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2018

Landsbygdspolitiskt program 2018.

 

”Vi vill ha en landsbygdspolitik för hela Sverige för att hela Sverige”. Det är titeln på vårt uppdaterade landsbygdspolitiska program, och en sammanfattning av vad vi vill. Här utvecklar vi våra tankar och förslag inom olika områden och ger förslag till åtgärder. 28 sidor.

#Om oss#Politik