Hela Sverige
Skrifter & Rapporter16 maj, 2022

Landsbygdspolitiskt program 2022.

 

”Leva i hela Sverige”. Det är titeln på vårt uppdaterade landsbygdspolitiska program, och en sammanfattning av vad vi vill. Här utvecklar vi våra tankar och förslag inom olika områden och ger förslag till åtgärder.

Vi har tagit fram åtta förslag inför valet 2022 och den kommande mandatperioden. Det är förslag som vi vet är viktiga för den rörelse vi representerar, de bygger på frågeställningar som ofta återkommer. 12 sidor.

#Om oss#Politik