Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Landsbygdspropositionen konstruktivt första steg.

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är positiva till regeringens landsbygdsproposition, som presenterades idag. Det är viktigt att det finns en långsiktighet i landsbygdspolitiken, och detta har regeringen försökt att slå fast. En styrka med den parlamentariska landsbygdskommittén var att samtliga riksdagspartier var med och antog de 75 förslagen. Vår förhoppning är att denna proposition kan vara en del i det fortsatta byggandet av en bred parlamentarisk enighet kring landsbygdsfrågorna.

– Landsbygdsfrågorna handlar om mer än bara landsbygden – de handlar om hela Sveriges utveckling. Därför vill vi betona betydelsen av ett brett politiskt samarbete. Landsbygdsfrågorna ska inte användas som slagträ i partipolitiska debatter – de är alldeles för viktiga det, säger Åse Classon, Hela Sverige ska levas ena ordförande.

Vi är också positiva till att det finns konkreta mål och konkreta pengar avsatta i budgeten till landsbygdsutveckling. Att investeringar verkligen blir av och att de politiska insatserna får effekt krävs för att landsbygden inte ska förlora förtroendet för politiken.

– Staten ska ha ett ansvar för hela landet och regeringen framhåller att denna proposition visar detta. Vi ser detta som ett konstruktivt första steg mot ett land i balans och hoppas att både regeringspartierna och oppositionen fortsätter arbeta i samma optimistiska anda, säger Staffan Nilsson, även han ordförande för Hela Sverige ska leva.

 

 

Kontakt

Åse Classon, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

E-post: ase.classon@helasverige.se

Telefon: 070 581 35 50

 

Staffan Nilsson, ordförande Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

E-post: staffan.nilsson@helasverige.se

Telefon: 070 578 00 22

 

Terese Bengard, verksamhetschef Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

E-post: terese.bengard@helasverige.se

Telefon: 070 295 21 25