Hela Sverige
Pressmeddelande2 november, 2020

Landsbygdsriksdagen i Jönköping flyttas till maj 2022.

 

Landsbygdsriksdagen äger rum vartannat år och är en samlingspunkt för alla landsbygdsintresserade i Sverige. Senaste gången som Landsbygdsriksdagen anordnades, i Västernorrland 2018, kom cirka 700 deltagare.

Maj 2021 skulle det ha varit Jönköpings läns tur att anordna Landsbygdsriksdag, men på grund av situationen med covid-19 och det rådande förbudet mot större folksamlingar har Hela Sverige ska leva beslutat att flytta fram Landsbygdsriksdagen.

Nya datum är 20-22 maj 2022 i Jönköping

– Det är mycket tråkigt att Landsbygdsriksdagen inte kan bli av som planerat, men den här pandemin har ju påverkat hela samhället och man måste anpassa sig. Vi ser istället fram emot att komma till Jönköping och ha Landsbygdsriksdag 2022 och förutsätter att samhället då har kunnat återgå till det normala, säger Staffan Nilsson, en av två ordförande i Hela Sverige ska leva.

Kontakt:

Anna Johansson, projektledare för Landsbygdsriksdagen, tfn 010-479 77 49.

Karin Wenström, kommunikatör, tfn 0732-44 95 64.

#Landsbygdsriksdagen