Hela Sverige
Skrifter & Rapporter10 juli, 2020
Av 75 förslag är 3 genomförda.

Landsbygdsutredning.

 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har gått igenom och sammanställt resultatet av de förslag som lades från den parlamentariska landsbygdskommittén. SOU 2017:1 ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” (https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/01/sou-20171/)

Landsbygdskommittén lämnade sina 75 förslag till regeringen i januari 2017. I kommittén fanns representanter för alla riksdagspartier, de var eniga om förslagen och de var eniga om att alla 75 förslag behövde genomföras för full effekt. Vår farhåga när landsbygdsutredningen kom var att den skulle bli ytterligare en hyllvärmare och en gedigen utredning som inte genomfördes.

Förslagen omfattar dessa områden:

 • Näringsliv och företagande
 • Digital kommunikation och transportinfrastruktur
 • Kompetensförsörjning
 • Samhällsplanering och bostadsbyggande
 • Kommersiell service, välfärdstjänster och kultur
 • Statlig närvaro
 • Styrning och organisering av landsbygdspolitiken
 • Civilsamhället

Sammanställningen vi har gjort är inte ett ställningstagande om förslagen i sig är bra eller ej utan om de är genomförda eller ej. I vissa fall har regeringen gjort andra bedömningar och prioriteringar jämfört med landsbygdsutredningen om vilka förslag som ska genomföras.

Vår bedömning är att bara 3 av 75 förslag är genomförda, att 32 är delvis genomförda och 40 inte alls är genomförda.

Vår demokrati innebär att beslut ska processas i ett trögflytande system. Det tar tid att genomföra besluten och det är bra ur flera perspektiv. Men ett viktigt budskap från kommittén var att alla förslag behövde genomföras för att få full effekt. Därför tycker vi att det är viktigt att visa på hur svårt det är i svensk politik för utredningar att bli verklighet.

Mycket återstår och det är komplext att få till helhetsgrepp för långsiktigt hållbara lösningar. Inte minst pandemin har påvisat vikten av att vi har livskraftiga och produktiva landsbygder i vårt land och då behövs krafttag för att genomföra den ambition som fanns när landsbygdskommittén lämnade sina förslag.

Hela Sverige ska leva

Ladda ned pdf
#Politik

Förslagen omfattar dessa områden:

 • Näringsliv och företagande
 • Digital kommunikation och transportinfrastruktur
 • Kompetensförsörjning
 • Samhällsplanering och bostadsbyggande
 • Kommersiell service, välfärdstjänster och kultur
 • Statlig närvaro
 • Styrning och organisering av landsbygdspolitiken
 • Civilsamhället
LANDSBYGDSUTREDNING

SAMMANSTÄLLNInG AV SAMTLIGA SVAR.

Klicka här för att läsa alla svar »