Hela Sverige
Artikel12 januari, 2015

Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden.

 

Lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden (Ds 2014:40

#Remissvar