Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Fria metoder – Lyckliga Lena gillar lingon.

Den här metoden är till för att göra det lättare att lära sig många namn på kort tid, till exempel på det första mötet med en ny grupp.

Börja med att bilda en ring. Den som vill vara först säger sitt namn och något som beskriver henom som börjar på samma bokstav som namnet, till exempel: ”Jag heter Lena och är lycklig”. Nästa person börjar med att upprepa vad den första personen sagt och fortsätter med att säga sitt eget namn, till exempel: ”Lena är lycklig och jag heter Per och är en riktig polare”. Den tredje personen fortsätter med att upprepa alla tidigare namn innan den säger sitt eget, till exempel: ”Lena är lycklig, Per är en riktig polare och jag heter Anders och är ansvarsfull”. Den sista personen måste alltså upprepa allas namn innan den får säga sitt eget.

Variation
Om det är fler deltagare än 30 brukar det bli för svårt för den som är sist att komma ihåg allas namn. Gör då i stället så att hela gruppen upprepar vad varje person säger, till exempel: ”Jag heter Lena och är lycklig”, gruppen svarar: ”Hej lyckliga Lena!”.

Vi kan också variera vilken typ av ord vi ska förknippa oss med. I stället för att säga något som beskriver personerna kan vi säga något vi gillar eller gillar att göra, till exempel: ”Jag heter Lena och gillar lingon” eller ”Jag heter Lena och gillar att lajva”.

När
Vid inledningen på ett möte i en grupp där inte alla kan varandras namn.

Hur lång tid
5-30 minuter beroende på antal deltagare.

Resultat
Genom att upprepa namnen och förknippa dem med någonting lär vi oss dem fortare. Att kunna namnen på de andra i gruppen och skratta ihop skapar en bra grund för ett gott klimat i gruppen.

För hur många
Upp till 30 personer om alla ska upprepa alla tidigare namn. Om det är fler deltagare än så är det bättre att använda varianten där hela gruppen upprepar vad varje person har sagt direkt.