Hela Sverige
Pressmeddelande22 februari, 2023

Magnus Ek slutar som ordförande för Hela Sverige ska leva.

Magnus Ek står inte till förfogande för omval som ordförande för Hela Sverige ska leva i samband med årsmötet den 18 april. Foto: David Wreland

Magnus Ek står inte till förfogande för omval som ordförande för Hela Sverige ska leva i samband med årsmötet den 18 april. Det gör däremot Irene Oskarsson, som han delar ledarskapet med.

Magnus Ek tillträdde som ny ordförande för Hela Sverige ska leva vid årsmötet i maj 2022. Han väljer nu att sluta av personliga skäl.

– Det är såklart tråkigt att kliva av, men också helt rätt. Hela Sverige ska leva fyller en viktig roll och jag märker i mina möten med både beslutsfattare och civilsamhället att det finns en förväntan på att vi ska fylla den rollen med kraft. Och även om vi ser utmaningar finns en imponerande kraft både inom organisationen och i bygderna, säger Magnus Ek.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva tillämpar ett delat ledarskap med en kvinna och en man till ordförande. Magnus Ek valdes tillsammans med Irene Oskarsson.

– Vårt samarbete har fungerat väldigt bra så det är klart att jag kommer sakna Magnus och hans kompetens. Samtidigt känner jag mig trygg med att valberedningen kommer göra ett gott jobb och finna en god kandidat till posten som ordförande, säger Irene Oskarsson.

Ordföranden leder arbetet i styrelsen och representerar Hela Sverige ska leva på möten, konferenser och i kommittéer.

Gun Rehnman från Hela Sverige ska leva Västerbotten är sammankallande för valberedningen som nu startar arbetet med att ta fram en kandidat inför ordförandemötet i april.

Övriga styrelsen 2022 hittar du på vår webbplats: Hela Sverige

 

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva är en organisation som verkar för balans mellan land och stad. Vi samlar nästan 5 000 lokala utvecklingsgrupper, 24 länsavdelningar och en riksorganisation. Genom kunskapsutveckling, samverkan, kommunikation och projektverksamhet arbetar vi för att stärka utvecklingen i hela landet.

 

För mer information, kontakta:

Irene Oskarsson, ordförande Hela Sverige ska leva, tfn 070-574 44 54

Terese Bengard, verksamhetschef, tfn 070-295 21 25

Klas Fritzon, pressansvarig, tfn 070-226 67 91