Hela Sverige
Artikel24 november, 2022
GRANINGE FRAMTIDSGRUPP

Med sikte mot framåt för Årets grupp 2022.

Graninge Framtidsgrupp är Årets lokala utvecklingsgrupp. Från vänster: Magnus Henriksson, Tommy Bergqvist, Marie Ohlsson och Rose-Marie Eliasson.

Graninge Framtidsgrupp har sedan slutet av 1980-talet bidragit till sammanhållning och utveckling i bygden – utan att förlora siktet mot framtiden. Nu tilldelas dom utmärkelsen Årets grupp 2022 av Hela Sverige ska leva.

Graninge Framtidsgrupp fungerar som paraply för föreningslivet i Graningebygden och har under lång tid bidragit till framtidstron i bygden. En viktig del är samlingsplatsen Graningebyn, som utvecklas år för år trots närmare 35 år på nacken. Här finns idag restaurang, samlingslokaler, bibliotek, gymnastikhall och äldreboende.

Framtidsgruppen är en viktig del i att bygden idag är på frammarsch. Tillsammans arbetar man aktivt för stärkt sammanhållning och utveckling med olika aktiviteter och arrangemang.

Stort grattis! Hur känns det att få utmärkelsen från Hela Sverige ska leva?

– Det känns fantastiskt roligt! Helt overkligt, säger Marie Ohlsson, ordförande i Graninge framtidsgrupp.

I nomineringen av Graninge Framtidsgrupp beskrivs viljan att ställa upp för varandra och ”gå man ur huse” som ett utmärkande drag för Graningebygden.  Samtidigt finns också förmågan att jobba med den långsiktiga utvecklingen av bygden – inte minst genom en gemensam utvecklingsplan.

Vilka är framgångsfaktorerna i ert arbete?

– Just utvecklingsplanen och allt arbete vi la ned på att ta fram den är en viktig framgångsfaktor. Vi gjorde en så kallad GAP-analys* tillsammans med byborna. Genom det kunde vi också ta fram en gemensam plan för vårt kommande arbete i bygden.

Finns det något resultat ni är extra stolta över?

– Att vi tog tag i att arbeta med utvecklingsplanen – och nu jobbar målmedvetet med att genomföra den. Det har varit en viktig process men kommer också ge resultat på sikt.

Vilka är de viktigaste frågorna kommande år?

– Kanske kan det ses som annorlunda men vi behöver jobba på att stärka bygdens attraktionskraft så att ”lagom många” vill bo kvar och flytta hit, säger Marie Ohlsson.

Årets grupp är en återkommande utmärkelse som Hela Sverige ska leva delar ut till en lokal utvecklingsgrupp som bidrar till att skapa balans mellan land och stad – och kan sprida inspiration till andra bygder i övriga landet.

Se filmen om Graninge Framtidsgrupp.

*En GAP-analys är en metod som används för att identifiera vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå ett önskat mål.

#Årets lokala utvecklingsgrupp