Hela Sverige
Artikel27 augusti, 2009

Naturvårdsverkets/Boverkets tillämpning av strandskyddslagstiftningen.

 

Naturvårdsverkets/Boverkets tillämpning av strandskyddslagstiftningen

#Remissvar