Hela Sverige
Artikel27 augusti, 2009

Naturvårdsverkets/Boverkets tillämpning av strandskyddslagstiftningen.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Naturvårdsverkets/Boverkets tillämpning av strandskyddslagstiftningen

#Remissvar