Hela Sverige
Pressmeddelande27 april, 2018

Nu kommer landsbygdens service att stärkas.

 

Nu har Riksorganisationen Hela Sverige ska levas pilotprojekt Service i samverkan kommit igång på riktigt. Elva kommuner, fyra regioner och två länsstyrelser deltar i projektet, som syftar till att stärka den lokala samverkan kring service på landsbygden.

I slutet av projekttiden ska alla deltagande kommuner även ha en plan för servicen på landsbygden, en lokal servicelösning och ha bidragit till att nya arbetsmodeller för samverkan runt servicen på landsbygden har tagits fram

Nio stycken lokala processledare har anställts för att skapa samverkan mellan kommunerna, det lokala näringslivet och de lokala utvecklingsgrupperna. De ska hålla möten i de olika bygderna i kommunerna för att träffa lokala utvecklingsgrupper och det lokala näringslivet för att ta del av hur de vill att den lokala servicen ska utvecklas. Resultatet av mötena ska bidra till kommunernas arbete med sina serviceplaner.

– Processledarna ska också skapa plattformar för möten mellan politiker, lokala grupper, företagare och kommunen. Samverkan skapar den bästa och mest hållbara lokala servicen, och tillsammans kan vi bygga starka relationer, säger Claes Becklin, projektkoordinator.

– Alla processledare är nu etablerade i kommunerna och har börjat planera och genomföra möten. Nu när allt praktiskt är löst så kan vi verkligen sätta igång!

De elva kommunerna som är med i projektet är: Arvidsjaur, Skellefteå, Storuman, Älvdalen, Ludvika, Flen, Vingåker, Norrköping, Motala, Ljungby och Älmhult. I styrgruppen för Service i samverkan sitter representanter från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, Hela Sverige ska leva Dalarna, Hela Sverige ska leva Sörmland, Hela Sverige ska leva Östergötland och Sveriges kommuner och landsting.

– Service är en väldigt viktig landsbygdsfråga och enligt en Novusundersökning som vi har gjort är lokal service den allra viktigaste frågan. Nu har vi möjligheten att bygga bra service och skapa modeller som andra kommuner kan använda sig av – det känns otroligt spännande, säger Terese Bengard, verksamhetschef för Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och representant i projektets styrgrupp.

Service i samverkan finansieras genom landsbygdsprogrammet med Tillväxtverket som stödmyndighet och håller på fram till februari 2020.

Läs mer om projektet Service i samverkan här.

 

KONTAKT

Claes Becklin, projektkoordinator
Telefon: 010-489 13 55
E-post: claes.becklin@helasverige.se

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva
Telefon: 010-489 13 56
E-post: terese.bengard@helasverige.se

Ewa Carlgren Nilsson, lokal processledare i Motala kommun
Telefon: 070-270 03 60
E-post: ewa.carlgren@helasverige.se

Bertil Degerlund, lokal processledare i Arvidsjaurs kommun
Telefon: 070-696 29 52
E-post: bertil.degerlund@helasverige.se

Monica Falkner, lokal processledare i Storumans kommun
Telefon: 070-699 52 27
E-post: monica.falkner@helasverige.se

Sigrid Larsson, lokal processledare i Älvdalens kommun
Telefon: 070-249 05 86
E-post: sigrid.larsson@helasverige.se

Pia Liedholm, lokal processledare i Norrköpings kommun
Telefon: 073-664 57 64
E-post: pia.liedholm@helasverige.se

Siv Lindén, lokal processledare Ljungby kommun och Älmhults kommun
Telefon: 070-278 26 29
E-post: siv.linden@helasverige.se

Pablo Ravanal, lokal processledare i Ludvika kommun
Telefon: 070-782 90 15
E-post: pablo.ravanal@helasverige.se

Åke Sandklef, lokal processledare Flens kommun och Vingåkers kommun
Telefon: 070-595 80 40
E-post: ake.sandklef@helasverige.se

Martine Westerlund, lokal processledare i Skellefteå kommun
Telefon: 076-763 34 54
E-post: martine.westerlund@helasverige.se