Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Fria metoder – Pluppning.

En metod för att prioritera vilka frågor som är viktigast för en grupp. Den fungerar som duttining, men är är lite mer avancerad i fråga om antalet pluppar. Varje deltagare får tio pluppar, vilka kan utgöras av klisterlappar, häftstift eller annat valfritt pluppdon. På den fråga eller det ämne som deltagaren anser vara viktigast placerar denne fyra pluppar. På den näst viktigaste frågan placeras tre pluppar, den efterföljande i ordningen två och slutligen placeras en ensam plupp på en fråga. När alla deltagare placerat ut sina pluppar kan gruppen se sin gemensamma prioriteringslista.

När När gruppen behöver göra en gemensam prioritering av frågor.

Hur lång tid? > 15 minuter