Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

”Politiken blev inte den startpunkt vi hoppats på”.

Det är nu fem år sedan den nationella landsbygdspolitiken lanserades - och mycket är fortfarande ogjort.

Ett ögonblick Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva. Den 19 mars publicerade Hela Sverige ska leva en debattartikel med titeln Till minne av landsbygdspolitiken, på DN debatt.

Kan du kort sammanfatta det viktigaste i artikeln?

– Artikeln innehåller en genomgång av vad som gick fel när den nationella landsbygdspolitiken från 2018 skulle genomföras, men vi pekar också på möjligheterna framåt. När regeringen lanserade politiken för fem år sedan och riksdagen beslutade om målet att vi ska ha livskraftiga landsbygder i Sverige så väckte det hopp om förändring, men mycket är fortfarande ogjort. Politiken blev inte den startpunkt som vi och många andra hoppades på.

Varför är ni så kritiska i artikeln?

– Vi är inte kritiska till ambitionerna i politiken eller de faktiska förslag som regeringen la fram. Däremot är vi kritiska till att genomförandet blev svagt. En tidigare uppföljning vi gjort visar att bara mycket få av de ursprungliga förslagen är genomförda i sin helhet. Politiken som helhet behöver bli bättre på att hålla fast vid sina egna beslut – att genomföra det som samtliga partier stod bakom i detta fall.

Varför har ni skrivit artikeln i Dagens Nyheter?

– Hela Sverige ska leva samlar byarörelsen och all den fantastiska kraft som finns inom civilsamhället i landsbygder. Men den nationella politiken har en viktig roll när det gäller att skapa förutsättningar för att människor och lokalsamhällen ska kunna utvecklas. Framtiden formas både underifrån och ovanifrån. I tider med knappa resurser blir det en viktig uppgift för oss inom Hela Sverige ska leva påminna om det.

Hur skulle ni vilja att den nuvarande regeringen tar arbetet vidare?

– Utan att lyfta särskilda sakfrågor handlar mycket om det grundläggande förhållningssättet: Vi vill se långsiktighet, tydliga prioriteringar och helhetsperspektiv. De landsbygdspolitiska frågorna behöver vara en angelägenhet för hela regeringen.

Läs hela debattartikeln: ”Till minne av den svenska landsbygdspolitiken” – DN.SE

Läs också vår efterföljande debattartikel om ett förslag att inrätta ett landsbygdspolitiskt råd: Reducera inte landsbygdspolitiken till ett statligt extraknäck – Altinget – Allt om politik: altinget.se