Hela Sverige
Artikel2 juni, 2023
Diarienummer: Fi2023/00486

Posttjänst för hela slanten: Finansieringsmodeller för framtidens samhällsomfattande posttjänst, SOU 2023:4.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Hela Sverige ska leva menar att utredningen bidrar med ett viktigt underlag för diskussion om hur den samhällsomfattande posttjänsten kan vara långsiktigt hållbar – som del av en breddad syn på framtidens samhällsservice.

I remissvaret tar vi bland annat ställning mot förslaget om tredagarsbefordran och trycker på behovet av ökad helhetssyn. Vi menar också att styrningen av Postnord bör skärpas och målen utvecklas.

Klicka på filen nedan för att läsa remissvaret i sin helhet.

#Remissvar