Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Promemoria

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Promemoria ”Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus” (Diarienummer Fi2021/00200)