Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel
Promemorian

Skattelättnad för arbetsresor.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Promemorian ”Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk”, Diarienr Fi2021/0346