Hela Sverige
Artikel12 oktober, 2021

Rätt mottagare – demokrativillkor och integritet.

 

Rätt mottagare – demokrativillkor och integritet, delbetänkande av utredningen om granskning av stöd till civilsamhället, SOU 2021:66

#Demokrati#Remissvar