Hela Sverige
Artikel2 juni, 2023
Diarienummer: Fi2023/00171.

Remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om gigabit infrastruktur.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Hela Sverige ska leva ser positivt på ambitionen att säkerställa uppkoppling och bredbandsnät till alla EU:s medborgare genom att driva genomförandet av en förordning som sedan kan bli lagfäst.

I vårt remissvar lyfter vi  dock sju frågor/farhågor som behöver hanteras i den fortsatta processen.

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation vars syfte är att ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land. Vi företräder byarörelsen och stöttas av medlemsorganisationer som vill att hela Sverige ska leva.

Klicka på filen nedan för att läsa remissvaret i sin helhet.

#Remissvar