Hela Sverige
Artikel11 maj, 2012

Så bör EU:s jordbrukspolitik förbättras.

 

Efter år 2013 tar nuvarande programperiod slut och EU:s program och fonder kommer då att
förändras. I Sverige pågår just nu ett intensivt arbete på Landsbygdsdepartementet och
Jordbruksverket med att planera hur dessa förändringar ska genomföras. För att EU:s
jordbrukspolitik ska bli en verklig kraft för företagsamma, hållbara bygder ser Hela Sverige
ska leva att flera viktiga förändringar måste till. Saa_boer_Landsbygdsprogrammet_foerbaettras

#Hållbarhet#Politik