Hela Sverige
Artikel20 juni, 2017

Så får hela landet tillgång till kultur.

 

En brist med den ursprungliga kultursamverkansmodellen är att många, framförallt civilsamhällets kulturutövare och de som finns i lands- och glesbygd, har upplevt att pengar och medel framförallt har gått till regionernas stadskärnor. Här vill vi se en förändring. Mer kultur behövs – i hela landet.

Läs mer här!

#Kultur#Politik#Urban norm