Hela Sverige
Artikel26 augusti, 2014

Satsa på en hållbar landsbygd.

 

Ställ om landsbygden genom ekonomiskt stöd till omställningsgrupper, en strategi för att öka svensk livsmedelsproduktion och mål på 90 procent förnybar energi år 2030. De kraven ställer Åse Blombäck och Staffan Nilsson, ordföranden för Hela Sverige ska leva, på landsbygdspolitiken inför valet.

Läs mer här!

#Hållbarhet