Hela Sverige
Blogg10 maj, 2023

Snabba tips från hela Sverige, vecka 19.

Följ Hela Sveriges omvärldsbevakning för att få koll.

I veckans omvärldsbevakning får du flera perspektiv på landsbygdernas gröna frågor. Hur ska vi se på den svenska skogen som resurs? Finns det en grön våg? Och kan verkligen småstäderna bli vinnare i tider av (livsmedels)kris? Om det och mer kan du läsa i våra snabba tips denna gång – som vi avslutar med ny kunskap från professor Malin Lindberg vid Luleå tekniska universitet.

 

SNABBA TIPS:

LANDSBYGDSMINISTERN HAR TALAT I. Peter Kullgren om svensk djurhållning, skogsbruket och behovet om halverad vargstam. I ekots lördagsintervju.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD): Behövs skifte i hur vi ser på skydd av skog 6 maj 2023 – Ekots lördagsintervju | Sveriges Radio

 

LANDSBYGDSMINISTERN HAR TALAT II. Peter Kullgren om samverkan och behovet av infrastruktur, bostäder, service, livsmedelsförsörjning och mer. I samband med invigningen av Landsbygdsveckan.

Landsbygdsministerns tal vid Landsbygdsveckans invigning | Landsbygdsveckan (landsbygdsnatverket.se)

  

BRYTNINGSTIDER FÖR LIVSMEDELSSYSTEMET. Ny rapport som går i närkamp med omvärldsförändringar som påverkar det svenska livsmedelssystemet kommande årtionde.

Livsmedelssystemet mot 2035 – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

  

SMÅ STÄDER EN STYRKA FÖR LIVSMEDELSFÖRSÖRJNINGEN. Samhällsplanering har ofta ett starkt urbant fokus. Men det finns de som tänker i nya banor.

Arkitekten: Därför kan Skaraborgs små stadskärnor vara en fördel i kristider | SVT Nyheter

  

DEN GRÖNA VÅGEN HAR VÄNT ÅTER. Men vilka är det som flyttar från städerna och hur påverkar det landsbygdsutvecklingen och livsmedelsförsörjningen?

#160 Gröna vågen vänder åter – vad händer då i svenska landsbygder? – Landsbygdsnätverket (landsbygdsnatverket.se)

  

KAN 3000 KRONOR I MÅNADEN GÖRA SKILLNAD? Ja, det tror Region Jämtland som inför ett så kallat glesbygdstillägg för att underlätta rekryteringen av ambulanspersonal.

Regionen höjer lönen för ambulanspersonal i glesbygd – P4 Jämtland | Sveriges Radio

 

BIOGRAFENS BETYDELSE. En biograf är mer än en plats för film – åtminstone i landsbygder.

Biografens betydelse för en attraktiv landsbygd lyftes med scenen i Dalarna – Siljan News

  

LOKALA DAGSTIDNINGAR VIKTIGA. Lokal journalistik är viktig för demokratin. Samtidigt är den under stark press – med stora skillnader mellan olika platser.

Stora skillnader i olika mediers bevakning av lokal politik – Linköpings universitet (liu.se)

 

TILL SIST:

Denna vecka har vi frågat Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet, om vad som är särskilt aktuellt eller ger henne extra inspiration just nu. Det blir ett tips om ett nypublicerat kapitel hon skrivit om social innovation i landsbygdens civilsamhällen.

NYTÄNKANDE INSATSER FÖR EN LEVANDE LANDSBYGD. ”Ideella krafter spelar en viktig roll för att människor ska kunna leva, verka och vistas i hela landet. I detta kapitel presenteras kunskaper och exempel om social innovation i landsbygdens civilsamhällen.”

Kapitel 4. Social innovation i landsbygdens civilsamhällen – från lokala servicepunkter till världskända besöksmål i rapporten: SLU publication database (SLUpub)

 

Omvärldsbevakningen från hela Sverige ger dig ett snabbspår till kunskap om Sveriges landsbygder. Vilka beslut fattas? Vilka insikter kan forskningen ge oss? Och vad kan vi lära av praktiken? Perspektivet är brett och utgår från en systematisk bevakning av media, politik och samhälle.

HELA SVERIGES OMVÄRLDSBEVAKNING.

Genom en snabb och återkommande omvärldsbevakning ger vi dig ett snabbspår till kunskap om Sveriges landsbygder. Läs mer här om hur vi tänkt. Har du tankar eller tips är du välkommen att höra av dig till klas.fritzon@helasverige.se.