Hela Sverige
Blogg24 maj, 2023

Snabba tips från hela Sverige, vecka 21.

Följ Hela Sveriges omvärldsbevakning för att få koll.

I vår omvärldsbevakning får du ett snabbspår till kunskap om Sveriges landsbygder. Här samsas (ibland förfärande) statistik med inspirerande exempel och reflektion. Denna vecka genom ämnen som självmord, kultur och vägar.

 

SNABBA TIPS:

HUR STOR ÄR POLARISERINGEN? Finns det ett gap mellan människor i landsbygder och den politiska eliten i frågor som till exempel vindkraft och vargar?
Svenskar gillar både vindkraft och vargar (expressen.se)

 

DÖDLIGA SIFFROR. I Sverige tar 1 500 människor sitt liv varje år varav en stor majoritet är män. Samtidigt är de geografiska skillnaderna stora, med högst andel i glesa landsbygder.
Män och självmord (suicidezero.se)

 

BEKYMRAD GENERALDIREKTÖR. Pengarna räcker inte – nu ber Trafikverket regeringen om mer. ”Vägarna bryts ned i allt snabbare takt” säger generaldirektör Roberto Maiorana.
Trafikverkets gd: Väldigt bekymrad över vägstandarden 20 maj 2023 – Ekots lördagsintervju | Sveriges Radio

 

TESTAR NYA SÄTT ATT RESA. Via en app ska landsbygdsbor kunna boka plats på fordon som ändå rullar på vägarna – som skolskjuts och färdtjänst. Test pågår!
Åk kollektivt med färdtjänst – så vill Östersunds kommun förbättra resandet på landsbygden | SVT Nyheter

 

STORA SKILLNADER I TILLGÅNG PÅ KULTUR. En ny rapport visar det vi redan visste: Den geografiska tillgängligheten till kultur varierar – och är lägst i glesa landsbygder. Men måste det vara så?
Ny nordisk rapport: Geografisk tillgänglighet till kultur har analyserats – Myndigheten för kulturanalys (newsmachine.com)

 

UTBLICK VÄSTERUT. Också politiker i Norge diskuterar frågan om ersättning för kommuner med vattenkraft och vindkraft.
Kommunalministeren avklarer regjeringens syn på utjevning av naturressursinntekter – Naturressurskommunene

 

FRAMTIDENS SERVICE I LANDSBYGDER. En ny så kallad policy brief lyfter framtidens service i landsbygder – med utgångspunkt i demografiska utmaningar och behov av klimatomställning.
Essential Service Provision and Access to Services in Nordic Rural Areas | Nordregio

 

TILL SIST:

Denna vecka avslutar vi med tips från Jenny Edvinsson, verksamhetschef för Leader Höga kusten.

VERKTYG FÖR ATT INKLUDERA UNGA. ”Jag tycker att vårt verktyg för föreningar som vill bli bättre på att inkludera unga – öppet för alla – absolut är värt att tipsa om. Visionen är att det kan bidra till att skapa bygder som unga är stolta över att bo i. Där unga och äldre möts och där allas kunskap, energi och idéer tas tillvara på. Där människorna i alla åldrar tillsammans skapar en plats som är attraktiv att bo och leva på.”
Start – Ungas delaktighet

 

Omvärldsbevakningen från hela Sverige ger dig ett snabbspår till kunskap om Sveriges landsbygder. Vilka beslut fattas? Vilka insikter kan forskningen ge oss? Och vad kan vi lära av praktiken? Perspektivet är brett och utgår från en systematisk bevakning av media, politik och samhälle.

HELA SVERIGES OMVÄRLDSBEVAKNING.

Genom en snabb och återkommande omvärldsbevakning ger vi dig ett snabbspår till kunskap om Sveriges landsbygder. Läs mer här om hur vi tänkt. Har du tankar eller tips är du välkommen att höra av dig till klas.fritzon@helasverige.se.