Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

SOLLEFTEÅ KOMMUN ÄR ÅRETS KOMMUN 2023.

Johan Andersson och Maaike Smit från Sollefteå kommun.

Sollefteå kommun tilldelas utmärkelsen för att de konsekvent sätter landsbygdsfrågorna högt på agendan – och sedan följer upp med politiska prioriteringar.  

Priset delas ut av organisationen Hela Sverige ska leva för att uppmärksamma kommuner som arbetar för att utveckla landsbygden som en attraktiv miljö att bo, verka och leva i.

Den fullständiga motiveringen lyder:

”Sollefteå kommun tillvaratar drivkraften i hela kommunen. Satsar på skolor på landsbygden, stöttar föreningsliv och civilsamhälle och verkar för god samhällsservice. Arbetet görs både genom medborgardialoger och monetära tillskott. Kommunledningen har landsbygdsfrågan högt på agendan och arbetet sker i nära samarbete med andra intressenter. Sollefteå kommun är verkligen en förebild och välförtjänta att bli Årets kommun 2023.”

– Utmärkelserna från riksorganisationen Hela Sverige ska leva är ett sätt att belysa hur målmedvetenhet och mod kan få bygder att blomstra och hela kommuner att bli synliga i en värld som ofta bara verkar bestå av centralorter, säger Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva.

Vinnaren utses av en urvalskommitté som förutom Terese Bengard består av Ulrik Strömberg, tidigare anställd på Hela Sverige ska leva, Jenny Pettersson, Unga på landsbygden samt Mette Adolfsson, vinnare av Årets landsbygdsutvecklare 2022.

Se filmen från Sollefteå kommun där bland annat kommunalrådet Johan Andersson berättar om deras arbete med landsbygdsutveckling.

Fakta: Årets kommun
Årets kommun är en utmärkelse som sedan 1993 delas ut av organisationen Hela Sverige ska leva. Det är ett sätt att uppmärksamma en kommun som på ett systematiskt sätt arbetar för att utveckla landsbygden som en attraktiv miljö att bo, verka och leva i. Organisationen utser också Årets landsbygdsutvecklare och Årets lokala utvecklingsgrupp.

För mer information, kontakta:
Johan Andersson, kommunalråd (C) Sollefteå kommun, mobilnummer, 070 376 01 95, johan.andersson@solleftea.se
Maaike Smit, landsbygds- och hållbarhetsutvecklare Sollefteå kommun, 070-285 31 19, maaike.smit@solleftea.se
Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, tfn 070-295 21 25.