Hela Sverige
Artikel23 januari, 2008

Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd (SJVFS 2007:9)

#Remissvar