Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Statens jordbruksverks föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Statens jordbruksverks föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar (SJVFS 2007:42)