Hela Sverige
Artikel6 mars, 2009

Statens jordbruksverks föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Statens jordbruksverks föreskrifter om kompensationsbidrag, miljöersättningar och miljöinvesteringar (SJVFS 2007:42)

#Remissvar