Hela Sverige
Artikel1 januari, 2021

Fria metoder – Stiftelse.

Stiftelselagen talar om vanliga stiftelser, insamlingsstiftelser, kollektivavtalsstiftelser och pensions- respektive personalstiftelser. Till vanliga stiftelser tillhör bland annat avkastningsstiftelser, familjestiftelser med mera. Bestämmelse om hur en stiftelse bildas, förvaltas, bokförs och upplöses står i Stiftelselagen (1994:1220).
En stiftelse bildas genom att egendom enligt förordnande av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Ingen
kan vara delägare i, eller medlem i en stiftelse. En stiftelse står under tillsyn av en länsstyrelse. Hur egendomen ska användas och vem eller vilka som är förmånstagare, styrs av en stiftelseurkund.(Källa www.skatteverket.se)

#Fria metoder