Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Fria metoder – Sugrörsbygge.

Dela in i grupper om 5-7 st. Uppdraget för varje grupp är att med ett paket sugrör och en rulle tejp följa denna instruktion: med hänsyn till skönhet, stabilitet och höjd under exakt 10 minuter bygga med sugrör och tejp, utan att prata med varandra.

Efter uppgiften funderar deltagaren först själv, sedan i helgrupp kring följande frågor.

  1. Vem tog initiativet?
  2. Var det någon som inte fick nått gehör?
  3. Fanns det någon helt passiv?
  4. Hur kände du dig?
  5. Är du nöjd med vad du fick för roll i gruppen?

När
Syftet med övningen är att diskutera och praktisera gruppdynamik. Det kan vara lämpligt inför ett förändringsarbete gruppen ska ta sig igenom.

Hur lång tid
Det beror på gruppen storlek, men avsätt gärna upp till en timme så att tillräcklig tid finns till diskussion efter övningen.

Resultat
Deltagarna får tillsammans testa vilka roller som finns i en grupp och se sin egen roll.

För hur många
Passar alla grupper.