Hela Sverige
Webbinarium16 juni, 2021

Sverige inte helt uppkopplat 2025?

Säker och snabb bredbandsuppkoppling kommer att vara avgörande för framtidens arbetsliv, för tillgången till offentlig service och för att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Idag växer klyfterna mellan uppkopplade områden och glesbygd. Livskraften i våra lokalsamhällen kommer inom 5-10 år vara helt beroende av tillgång till snabbt bredband. Hur säkerställer vi att landsbygden inte halkar efter i uppfyllelsen av bredbandsmålen?

PTS prognos från hösten 2020 angav att det saknas 20 miljarder kronor för att klara målsättningen om att 98% av Sveriges befolkning ska ha tillgång snabbt bredband. Utan offentligt stöd till bredbandsutbyggnaden kommer kostnaderna för de många enskilda hushållen på landsbygden att bli mycket stora.

IP-Only och Hela Sverige ska leva har bett A-focus att bedöma förutsättningarna för att på regional nivå – ute i verkligheten – nå målen för bredbandsutbyggnaden. På webbinariet kommer vi att diskutera effekterna av glappet mellan PTS uppskattningar och de anslagsnivåer regeringen hittills beslutat.

På webbinariet följs presentationen av rapporten av en paneldiskussion.

#Demokrati#Digitalisering