Hela Sverige
Artikel1 januari, 2021

Fria metoder – Swotanalys.

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats och är en analys av er grupps styrkor och svagheter och de möjligheter och hot som kommer från omvärlden. Den kan jämföras med en mer avancerad lista över för- och nackdelar. Styrkor och svagheter är alltså sådant som du/ni kan påverka. Möjligheter och hot kommer från omvärlden och kan mycket sällan påverkas. En svårighet i metoden brukar vara att skilja mellan exempelvis svagheter och hot. Vilka kommer utifrån och vilka kan vi påverka?

Metoden är mycket vanlig och används för att identifiera socioekonomiska faktorer som påverkar utvecklingen och resultatet fungerar som underlag för att fatta välgrundade beslut i sin verksamhet. Analysen kan göras på hela verksamheten, eller endast på en särskild avdelning eller händelse. Ofta börjar swotanalysen med en brainstorming.

Om en swotanalys görs är det viktigt att se över resultatet för att sedan implementera det i sin organisation. I många organisationer produceras swotanalyser, eftersom de är så vanliga, utan att resultaten egentligen tas om hand. Tänk på att glädjas åt styrkorna, utveckla svagheterna. Var medveten om hoten och använd möjligheterna.

När?
Swotanalysen görs i början av en interaktiv planeringsprocess och kan även användas under arbetets gång för att se om läget har förändrats.

Hur lång tid?
Att genomföra en swotanalys kan göras på en timme eller under flera möten. Det beror på hur stor er organisation är och hur djup analys ni vill och behöver göra. En swotanalys är samtidigt ett levande dokument som behöver uppdateras.

Resultat
En välgrundad nulägesanalys av hur era förutsättningar ser ut.

För hur många
En swotanalys passar för de flesta grupper.

Processledning
Det är bra med en processledare, men ni kan också göra swotanalysen själva med hjälp av beskrivningen som finns här.

Mer information kan vi hämta på nätet, exempelvis via ALMI:
http://www.almi.se/Kunskapsbank/Information-och-fakta/SWOT-analys/

#Fria metoder