Hela Sverige
Artikel19 december, 2016

Till sista utposten – en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Till sista utposten – en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:54)

#Remissvar