Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Artikel

Fria metoder – Tre bra och tre dåliga.

När endast en kort utvärdering känns nödvändig kan du testa den här metoden. Dela ut papper eller post-it lappar till alla deltagare. Be alla skriva ner tre bra saker med mötet/dagen/processen, tre dåliga saker och tre förslag på förbättringar. Samla in och sammanställ.