Hela Sverige
Artikel22 oktober, 2018

Tryggad tillgång till kontanter.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Tryggad tillgång till kontanter (SOU 2018:42)

#Remissvar